За Бебенца .com - портален сайт детски и бебешки стоки и аксесоари

Портален сайт за стоки и аксесоари за бебета

Намерени са общо 4 продукта с думата "за логопеди"

Снимка на продукта Описание Фирма

Образователни игри

,

Нарушения на писмената реч, част I

22 лв.добави Нарушения на писмената реч, част I в кошницата

Нарушения на писмената реч, част I: Нарушения на писането. Практическо ръководство за корекцияАвтор: Росица ЯкимоваИздателство: Логопедичен Център “Ромел”Библиотека “Логопедия”Това практическо ръководство за корекция на писането е предназначено за логопеди, специални педагози, ресурсни и начални учители, психолози и родители на ученици с нарушения на писмената реч. Предлага се система от онагледени упражнения за работа с всяко от евентуално увредените нива на писането – графема, лексема, синтаксема, текстема. В ръководството се откриват и “отправни точки” – чрез тях се изясняват много въпроси, свързани с превенцията, нормите и белезите за отклонение. Ползващите ръководството могат да направят точен профил на нарушенията и да разработят индивидуална програма, адаптирана към нуждите на всеки отделен ученик. Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

други продукти с име: Нарушения на писмената реч, част I

,

Нарушения на писмената реч, част II

24 лв.добави Нарушения на писмената реч, част II в кошницата

Нарушения на писмената реч, част II: Нарушения на четенето. Практическо ръководство за корекцияАвтор: Росица ЯкимоваИздателство: Логопедичен Център “Ромел”Библиотека „Логопедия”Това практическо ръководство за корекция на нарушения на четенето е предназначено за логопеди, специални педагози, ресурсни и начални учители, психолози и родители на ученици с нарушения на писмената реч. Предлага система от онагледени упражнения за работа с всеки от ангажирането в четенето процеси – движения на очите, идентификация и декодиране на написаното, разбиране на прочетеното, памет, внимание и мотивационна сфера. Ръководството може да се използва и при случаи на нарушения на четенето при възрастни, претърпели мозъчен инцидент, както и за работа с ранните четци.Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

други продукти с име: Нарушения на писмената реч, част II

,

Специфични артикулационни нарушения през детството

12 лв.добави Специфични артикулационни нарушения през детството в кошницата

Автор: Екатерина ТодороваИздателство: Нов български университетКорици: мекиСтраници: 224Език: българскиРазмери: 14x21 см Книгата е резултат от дългогодишна клинична, теоретична и преподавателска работа на авторката в областта на говорната и езиковата патология. Систематизирани са моделите за интерпретация на специфичните нарушения във фонетиката на българския език и се уточнява взаимодействието на ненормативното говорно поведение с други области на функциониране - емоционално, поведенческо и социално. Представено е собствено епидемиологично проучване, което установява социалната значимост и разпространението на артикулационните нарушения, както и подпомага оптимизирането на оценката и характеристиката на атипичното артикулационно поведение с цел подобряване на ефективността на специализираните интервенции и предлаганите услуги за тези деца.Книгата е предназначена за логопеди, но предоставя полезна информация и за специалисти от други научни области, които се интересуват от аспектите на говорно-езиковото поведение в детска възраст. Тя може да служи и като учебно пособие за студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми, които имат отношение към нарушенията на артикулацията, фонетиката и фонологията на българския език.За автора:Д-р Екатерина Тодорова е главен асистент в Нов български университет. От 1995 г. е магистър по логопедия, от 2005 г. - доктор по психология. Работила е дълги години като логопед в Логопедичен център - София, а понастоящем е преподавател в бакалавърски и магистърски програми в Нов български университет.СъдържаниеПредговор. Увод. Артикулационните нарушения като цел, обект на изследване и проблем в логопедиятаГлава 1. Комуникация, реч, говор, артикулация - основни термини и концептиКомуникацияВербални средства за комуникацияЕзикРечГовор и артикулацияГоворна комуникацияГлава 2. Теоретични концепти и терминологични разногласия в областта на специфичните артикулационни нарушенияДислалияСпецифични нарушения на артикулациятаСпецифични артикулационни нарушения vs. фонологично езиково нарушениеГлава 3. Клинични прояви, етиология, класификация и терапия на специфичните нарушения в артикулациятаКлинични проявиЗасегнати фонемни класовеСъщност на артикулационните нарушения - липса, замяна, изопачаванеЗначимост на звуковата и фонологичната онтогенезаКачество на нарушената артикулация - системност и устойчивостВлияние на основния звук от съответния фонетичен класВъзрастова характеристикаЕтиологични факториАнатомо-физиологични особености на говорния апаратВегетативни орални нарушенияПериферна инервация и мускулен тонусФактори на средатаНаследствена обусловеностМодели за класификацияОсновни терапевтични принципиРодителски интервенцииГлава 4. Диагностични аспекти на специфичните артикулационни нарушенияОбщи закономерностиДиагностични процедуриАнамнезаЛогопедичен статусИзследване на артикулационен праксисИзследване на артикулацията и фонологиятаизследване на метафонологичните езикови уменияПерцепция на фонемиДиференциална диагнозаРинолагияДизартрияВербална диспраксияСпецифични езикови нарушения/дисфазияНеспецифични артикулационни нарушенияПротокол за оценка на нарушената артикулацияГлава 5. Социални аспекти на специфичните артикулационни нарушенияСоциално функциониране и езикова употребаДиалектни форми и артикулационни нарушенияУчилищно функциониране и артикулационни нарушенияЧетене и артикулационни нарушенияПисане и артикулационни нарушенияПреподаване и неправилен говорЧуждоезиково обучение и артикулационни нарушенияГлава 6. Разпространение и характеристика на специфичните артикулационни нарушения в предучилищна възраст (собствено епидемиологично проучване)Постановка на проблемаЦел, задачи, изследователски въпросиСтруктура и методика на проучванетоИзследвани лицаАвторска методика за оценка на артикулацията в предучилищна възрастПроцедураМетоди за анализ на данниРезултати и обсъжданеПроцентно разпределение на артикулационните нарушения в зависимост от броя на засегнатите фонемни класовеПроцентно разпределение на нарушената артикулация на отделните фонеми в различните субтестовеВзаимодействие на нарушената артикулация на говорни звукова от един фонемен класВлияние на фактора "възраст" върху типа артикулационно поведениеВлияние на фактора "пол" върху типа артикулационно поведениеВлияние на факторите "възраст" и "пол" върху динамиката на артикулационните нарушенияВлияние на фактора "местоживеене" върху типа артикулационно поведениеИзводи от проведеното проучванеЗаключениеИзползвана литератураТерминологичен речникИзползвани съкращенияСтойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

други продукти с име: Специфични артикулационни нарушения през детството

1 |
логопедична литература, книги логопедия, логопедия ръководство, дислексия, росица якимова, росица йосифова, нарушение на писането, нарушения на четенето, книга йосифова дислексия, якимова дислексия, книга якимова дислек, езиково-говорна развитие, артикулационни нарушения, говорни нарушения, Екатерина Тодорова, Екатерина Тодорова НБУ,